Ubezpieczenie domu lub mieszkania AXA

ALL RISK to najszerszy możliwy zakres ubezpieczenia murów oraz wyposażenia, w którym AXA Liberty Ubezpieczenia chroni mienie nie tylko od pożaru, wybuchu czy zalania, ale od wszelkich możliwych szkód, które mogą się wydarzyć. Dodatkowo w tym zakresie ubezpieczenia domu lub mieszkania mieści się także ochrona od zdarzeń, które mogą wynikać z „rażącego niedbalstwa”, takie jak: pozostawienie bez nadzoru włączonego żelazka lub innych urządzeń grzewczych, pozostawienie niewygaszonego kominka, pozostawienie na ogniu lub płycie grzewczej naczyń służących do podgrzewania wody lub posiłków. Ubezpieczenie pokrywa również szkody wynikające z kradzieży z włamaniem, a także kradzieży zwykłej (gdy nie ma włamania). Ochroną objęte są elementy zewnętrzne budynków niemieszkalnych, obiekty małej architektury oraz przedmioty pozostawione na balkonie, tarasie lub ogrodzonej posesji. W zakresie ubezpieczenia ALL RISK jest również graffiti – czyli napisy, rysunki lub symbole zamieszczane wbrew woli Ubezpieczonego na elewacji, oknach, drzwiach zewnętrznych czy nawet dachach w przypadku ubezpieczenia domu.

Facebook