Ubezpieczenia grupowe dla Firm

Ubezpieczenia grupowe na życie są jedną z najczęściej wybieranych opcji ubezpieczenia na życie. Mają bardzo szeroki zakres ochrony za stosunkowo niską składkę. Zabezpieczają ubezpieczonego oraz jego najbliższych między innymi od takich przykrych zdarzeń jak śmierć, nieszczęśliwe wypadki, pobyty w szpitalu, poważnie zachorowania, oraz operacje zarówno ubezpieczonego jak i jego współmałżonka, partnera i pełnoletnie dzieci. Również w zakresie jest urodzenie dziecka oraz śmierć rodziców i teściów. ponieważ zakres świadczeń jest bardzo duży wielu pracodawców chętnie korzysta z możliwości ubezpieczenia swoich pracowników.

Oprócz niskiej ceny i bardzo szerokiego zakresu ubezpieczenia jest wiele korzyści dla pracodawcy z zawarcia ubezpieczenia grupowego.

  • Możliwość zwolnienia z odprawy pośmiertnej,
  • Podniesienie prestiżu firmy,
  • Zaliczenie opłacanej składki do kosztów działalności gospodarczej,
  • Dodatkowe zniżki na ubezpieczenia mieszkania, samochodu itp.
Facebook