PZU Dom

Najnowszy allrisk w PZU

Mieszkanie to najważniejszy składnik majątku, dlatego najważniejsze by je dobrze ubezpieczyć. Ubezpieczenie mieszkania czy domu daje możliwość odzyskania dachu na głową w przypadku, gdy budynek nie nadaje się do zamieszkania, np. w wyniku pożaru. Pozwala również wyremontować mieszkanie lub dom  w przypadku innych szkód, np. powodzi, zalania czy przepięcia.

Wariant Od Wszystkich Ryzyk, to szeroka ochrona od wszystkich zdarzeń, jakie mogą wystąpić w mieszkaniu czy domu, z zastrzeżeniem przypadków, które są wymienione w OWU.
Przykłady:
• szkody spowodowane przez zwierzęta (z wykluczeniem domowych), np. pogryzienie instalacji przez myszy,
• oderwanie się tynku lub glazury w przypadku remontu w sąsiednim mieszkaniu,
• zniszczenie ściany lub parkietu przez firmę organizującą przeprowadzkę,
• nieumyślne uszkodzenie armatury przez osoby trzecie.
Ubezpieczenie mienia ruchomego w mieszkaniu.
Urządzenie mieszkania to duży koszt: meble, sprzęt (AGD, RTV, turystyczny, sportowy, ogrodniczy), elementy dekoracji wnętrz często mają dużą wartość. Należy pamiętać by zabezpieczyć mienia ruchome od wielu zdarzeń, w tym zalań, które są najczęstszą przyczyną szkód.

18-800x505

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym daje ochronę na wypadek szkód wyrządzonych osobom trzecim, związanych z czynnościami życia prywatnego lub posiadanym mieniem, np. zalanie mieszkania sąsiada, spowodowanych przez najemcę mieszkania, wyrządzonych przez psa, dzieci oraz  powstałych w związku z używaniem roweru. Dodatkowo dla hobbistów można rozszerzyć ochronę w związku z posiadaniem koni lub psów
rasy agresywnej, używaniem broni palnej lub korzystaniem z jachtu.
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków pozwala zapewnić środki pieniężne, które pomogą sfinansować koszty leczenia oraz częściowo zrekompensować utracone zdrowie lub życie.
Ubezpieczenie Pomoc w Domu to szeroki zakres usług na wypadek nagłych awarii w domu. PZU zorganizuje oraz pokryje koszty następujących usług:
• interwencja specjalisty, np. ślusarza, hydraulika, elektryka,
• pobyt w hotelu lub mieszkaniu zastępczym w razie zniszczenia lokalu,
• dozór lub przechowanie mienia w razie zniszczenia mieszkania,
• posprzątanie mieszkania po wypadku ubezpieczeniowym,
• tępienie karaluchów lub szczurów,
• telefoniczna informacja prawna lub o usługach,
• porada specjalisty ds. zabezpieczeń antywłamaniowych.

Facebook