Nowe ubezpieczenia rolne Warty

Ubezpieczenia obowiązkowe to za mało – wiele szkód pozostaje bez ochrony. Dlatego proponujemy pakiet, w którym można swobodnie łączyć ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne. Jego główne atuty to:

  • Kompleksowa ochrona gospodarstwa rolnego na jednej polisie;
  • Ubezpieczenie ruchomości domowych w wartości odtworzeniowej;
  • Duża elastyczność w dopasowaniu ochrony do potrzeb Klienta;
  • Opcja rozszerzenia ustawowego zakresu ubezpieczenia budynków o dodatkowe ryzyka m.in. zalanie, stłuczenie, przepięcie, dewastacja, koszty poszukiwania przyczyny szkody;
  • Możliwość kompleksowego ubezpieczenia mienia charakterystycznego dla branży rolnej – od specyficznych budowli i urządzeń, przez plony po zwierzęta gospodarskie;
  • OC w życiu prywatnym z możliwością rozszerzenia zakresu terytorialnego za granicę oraz z licznymi klauzulami dodatkowymi dla prowadzących działalność agroturystyczną, posiadających konie rekreacyjne oraz dla najemców;
  • NNW w 2 wariantach do wyboru – na rzecz domowników i pracowników wskazanych w dokumencie ubezpieczenia,  z zakresem ubezpieczenia obejmującym dzienne świadczenie szpitalne, zawał serca i udar mózgu (NNW Rolnik Plus);
  • Możliwość ubezpieczenia rzeczy osobistych poza gospodarstwem rolnym oraz objęcie ochroną nagrobków;
  • Szeroki zakres usług Assistance (katastroficzny, domowy, medyczny a także infolinia dla rolników).

Możliwość wykupienia konsumpcji sumy ubezpieczenia w AgroCasco (dla maszyn nie starszych niż 5 lat)Facebook