Generali z myślą o domu

Własny dom czy mieszkanie daje nie tylko wytchnienie, ale przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Rodzinnego spokoju nie możesz sobie zagwarantować, ale możesz ubezpieczyć swój dom lub mieszkanie od następstw nieszczęśliwych zdarzeń. Zadbaj o bezpieczeństwo jednej z najważniejszych inwestycji w swoim życiu.

Ubezpieczenie domu czy mieszkania w Generali można wybrać w dwóch wariantach:

 • od ryzyk nazwanych – możesz dowolnie wybrać zdarzenia, od których chcesz chronić swój dom
 • od wszystkich ryzyk – ALL RISKS – obejmuje zdarzenia, które nie zostały wyłączone z zakresu ubezpieczenia
 • ALL RISKS – od wszystkich ryzyk – obejmuje zdarzenia, które nie zostały wyłączone z zakresu ubezpieczenia
 • ubezpieczeniem mogą zostać objęte siłowniki i automatyka bram od kradzieży zwykłej
 • chronimy Twój dom na wypadek skutków wandalizmu, w tym graffiti
 • wysokie limity świadczeń pozwalających na pokrycie kosztów poszukiwania przyczyny szkody
 • w przypadku szkody w wyniku pożaru nie wymagamy posiadania dowodu dokonania przeglądu kominiarskiego w formie pełnego protokołu, a jedynie paragonu
 • assistance rowerowy
 • szkodami w wyniku przepięcia (bez względu na przyczynę)
 • stłuczeniem stałych elementów, takich jak szyby drzwiowe i okienne, kuchenne płyty grzewcze, czy osłony kabiny prysznicowej

Dodatkowo możesz ubezpieczyć:

 • ruchomości domowe od kradzieży z włamaniem i od rabunku
 • rzeczy osobiste – w tym rower – od rabunku poza miejscem ubezpieczenia,

W ramach ubezpieczenia OC w życiu prywatnym:

 • zapewniamy ochronę również w przypadku zalania sąsiadów na skutek pęknięcia wężyka od pralki lub zmywarki
 • zyskujesz ubezpieczenie na wypadek szkód wyrządzonych przez Twojego psa, nawet rasy niebezpiecznej, pogryzienie listonosza przez psa
 • odpowiadamy za szkody spowodowane użytkowaniem modeli latających, w tym popularnych dziś dronów
 • wybicie szyby przez dziecko w mieszkaniu sąsiada
Facebook